• Adak Kurbanlık Kesim Satış Yeri
    Koç Koyun Kuzu Keçi Akika
  • Adak Kurbanlık Kesİm
  • Adak Kurbanlık
    Kesim

Adak Kurbanı Nedir?

ADAK KURBANI NEDIR?

Adak kurbanı bir şeyin gerçek olması için niyet edilen ve o dileğin gerçekleşmesinden sonra kesilen bir kurban türüdür. Niyetin gerçekleşmesine bağlı olarak kesilir.

Arapça’da nezr kelimesinin karşılığı olan adak; vaad edilen durum anlamına gelir. Bir dileğin gerçekleşmesi için Allah’a söz verip kurban kesmeyi vaad etmek demektir.

Örnek verecek olursak: “Şu işi bir halledeyim adak kesmeye niyet ettim.” denildiği durumda kişi dilden adağa niyet etmiştir. Er ya da geç istediği durum gerçek olursa, adak kesmesi dinen gereklidir.

Adak kurbanı konusunda kişi, dinen mükellef değildir. Fakat Allah’a söz verdiği için adak kurbanı kesmesi farz veya vacip olarak kabul edilir. Adak, İslam’dan önceki dinlerde de vardı.

Örnek verecek olursak: “Şu işi bir halledeyim adak kesmeye niyet ettim.” denildiği durumda kişi dilden adağa niyet etmiştir. Er ya da geç istediği durum gerçek olursa, adak kesmesi dinen gereklidir.

Şayet adak etinden faydalanmak isterseniz, etin bedelini yoksul kişilere verdikten sonra eti yiyebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Tüm Hizmet Yerlerimiz